Disclaimer

Aansprakelijkheid


Buffalini doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar site zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen op het adres info@buffalini.be. Buffalini kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Buffalini zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Buffalini is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Buffalini kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Buffalini mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken zoals bijvoorbeeld wanneer er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Buffalini heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.


Hyperlinks


Op de website van Buffalini vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Buffalini heeft geen recht op of controle over de inhoud of kenmerken van deze websites. Het feit dat deze links worden aangeboden houdt onder geen enkel beding een impliciete goedkeuring in van de inhoud ervan. Buffalini kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert dus niet dat Buffalini automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Buffalini en deze derde partijen.

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres info@buffalini.be. Eventuele toegestane links moeten in elk geval voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Virussen en misdrijven
Buffalini doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-aanvallen, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

Geschillen


Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht. In geval van betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en desgevallend van het Hof van Beroep te Gent bevoegd.